Home  >  Domestic & Global Network  >  Domestic Offices

Domestic & Global Network Local & Global Network

Domestic Offices (Head Office, Branch and Sales Offices, etc.)

Head Office 2-3-1, Kudan Minami,
Chiyoda-ku, Tokyo,
102-0074, Japan
TEL +81-3-5211-1800
FAX +81-3-5211-1900
Head Office map
Osaka Branch 6Fl., OMM Bldg.,
1-7-31, Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka,
540-0008, Japan
TEL +81-6-6944-2601
FAX +81-6-6944-2606
Osaka Branch map
Nihonbashi Office 2Fl., FRAME Nihonbashi,
9-9, Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku, Tokyo,
103-0005, Japan
TEL +81-3-5643-3143
FAX +81-3-5644-1013
map
Motoakasaka Office 3Fl., NEWTOYO Bldg.,
1-1-15, Motoakasaka, Minato-ku, Tokyo,
107-0051, Japan
TEL +81-3-6863-3021
FAX +81-3-6863-3022
map
Hokuriku Office 708 Senkyo Bldg.,
3-7-1, Ote, Fukui-shi, Fukui,
910-0005, Japan
TEL +81-776-26-3655
FAX +81-776-26-3996
map
Fukuoka Office
(Plastic Sales Dept.)
4Fl., Hakata Sun City Bldg.Ⅱ,
3-11-28, Hakataekihigashi, Hakata-ku,
Fukuoka City, Fukuoka,
812-0013, Japan
TEL +81-92-482-3231
FAX +81-92-482-1278
map
Nano Carbon Development Center (NCDC) 2Fl., Research Tower C,
1-12, Minami Watarida-cho, Kawasaki-ku,
Kawasaki-shi, Kanagawa,
210-0855, Japan
TEL +81-44-322-5595
FAX +81-44-322-5596
map

Page Top

Domestic & Global Network

  • Domestic Network
  • Global Network
2012 © GSI Creos Corporation